Ouders

Kinderen ervaren school als een veilige plek, als er op dezelfde manier met hen wordt omgegaan als thuis; als opvoeden en ontwikkelen hand in hand gaan. Daarom hechten wij veel waarde aan een goede relatie met ouders.

Ouderbetrokkenheid

Minstens acht jaar vertrouwt u de zorg en ontwikkeling van uw kind toe aan onze school. Natuurlijk wilt u dan ook nauw betrokken bij het schoolleven van uw kind. Via onze nieuwsbrief’t Caeghertje houden we u op de hoogte van alle activiteiten op De Caegh. Via de Parro-app kunt u het wel en wee in de groep volgen.

In de ouder/kind gesprekken en 10-minuten gesprekken die in het schooljaar plaatsvinden kunt u meer inzoomen op de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Hoe staat het met de leerprestaties? Hoe voelt hij/zij zich op school en in de groep? Als u los van deze vaste cyclus behoefte heeft om hier dieper op in te gaan met de leerkracht of directie, kunt u een afspraak maken.

Wilt u nog dichter bij de school staan? Dat juichen we alleen maar toe. Misschien kunt u een gastles verzorgen in het kader van een van de schoolthema’s. Graag zetten we uw talenten in om de talenten van leerlingen stimuleren. En we zijn altijd op zoek naar hulp bij de creatieve en technieklessen en bij bij scholingsactiviteiten als het lezen met kinderen.

Ouderraad

De Caegh is een actieve school. Buiten de normale les is er ook genoeg te beleven. We organiseren een sportdag, gaan op excursie en staan uitgebreid stil bij feesten als Sinterklaas,Kerstmis en Pasen. Ook hiervoor stellen we uw ondersteuning op prijs. Gelukkig hebben we een enthousiaste oudercommissie die ons met raad en daad bijstaat. Zij beheren ook de vrijwillige ouderbijdrage die al deze activiteiten mogelijk maken.

Medezeggenschapsraad

Behalve hand-en spandiensten verlenen denken ouders ook mee over het schoolbeleid. Via onder andere open koffieochtenden kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen. In de Medezeggenschapsraad (MR) denkt u structureler mee over de koers van De Caegh. Onze MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen. De Caegh maakt deel uit van SKO West-Friesland. School overstijgende zaken binnen SKO West-Friesland worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Scholen op de kaart

Lees via onderstaande button meer over De Caegh